El Queix

Què és el Queix?

El Casal de joves Queix és una entitat sense ànim de lucre formada per joves del barri de l’Esquerra de l’Eixample, que volen promoure una vida activa, sostenible, participativa, crítica i transformadora dins del marc social actual, donant pes al moviment juvenil. Una alternativa social objecte i instrument del teixit associatiu. Per això, des del casal de joves s’ofereix un  espai autogestionat de participació juvenil, on les joves passen a ser protagonistes del seu oci. Un oci transformador, alternatiu, sostenible i amb perspectiva de gènere, en un espai de creació i debat, amb recursos per fer realitat les seves idees on s’aposta per la cultura i per el treball en xarxa amb el moviment veïnal del barri. No gens menys, des del Casal també es promou l’ús de l’espai per part de les entitats i col·lectius organitzats del barri, ja sigui per fer assemblees o desenvolupar activitats.  

Historia del Queix

El casal de joves Queix, és una entitat sense ànim de lucre que es va crear a partir de l’Esplai Boix cap allà l’any 1999. Va sorgir per la necessitat de promoure una participació activa dels joves del barri en aquest, i com un espai de trobada juvenil. Amb els anys la seva activitat va anar decaient, fins a desaparèixer per la falta de motivació i sobretot d’un espai físic de trobada. Van ser vàries les ocasions en que es va intentar reactivar, però no acabava de quallar mai. En un principi, estava orientat a que els joves de l’esplai que no es feien monitors/es no es desvinculessin del tot d’aquest món, però sempre amb la finalitat d’obrir-se al barri i crear xarxa veïnal. Finalment el 6 d’abril del 2014, un grup d’exmonitors/es de l’esplai amb ganes de seguir amb un projecte similar va decidir fer renéixer el casal per promoure una participació activa i crítica del jovent al barri, fomentant  l’associacionisme i el contacte amb altres entitats. Es va decidir doncs constituir el Queix com a associació juvenil, fundant-lo oficialment per primera vegada.  

A qui va destinat el projecte

Es tracta d’un projecte juvenil, organitzat, executat i destinat principalment al jovent del barri, entenem edats compreses entre els 16 i 30 anys. Tot i així l’espai i les activitats estan obertes a tot el barri, sense discriminacions de cap mena, i els usuaris i talleristes poden tenir qualsevol edat. Sí que per ser sòcia del Casal has de tenir una edat compresa entre els 16 i els 30 anys.    

Objectius del Queix

  • Dur a terme una autogestió juvenil responsable de l’Espai Associatiu Lola Anglada.
  • Fomentar la participació entre el jovent del barri i la implicació d’aquest col·lectiu a l’Esquerra de l’Eixample.
  • Promoure activitats alternatives, gratuïtes i/o assequibles, associades a diferents àmbits socials, artístics, lúdics, esportius, etc. per complementar i augmentar les que oferta el barri actualment.
  • Treballar en xarxa amb les entitats i col·lectius del barri que tinguin uns objectius/ ideari afins als nostres.
  • Fomentar i treballar a partir de l’assemblearisme, l’autogestió juvenil i la participació política des d’un pensament lliure, crític i amb una participació interna igualitària.
  • Promoure els transfeminismes i la perspectiva de gènere com a eix revolucionari sobre el qual construir la nova societat.
  • Transformar el nostre entorn social amb una visió ecosostenible, tot fent comunitat, fugint de l’individualisme i anonimat de la ciutat.
 

Funcionament i com ens organitzem

El Casal de Joves Queix funciona i s’organitza de manera assembleària, i es reuneix de forma quinzenal. A nivell operatiu, existeix un equip de govern format per les sòcies gestores que s’encarrega de dur a terme la gestió interna de l’entitat. A nivell d’activitats, existeixen dos tipus d’estructura que s’encarreguen d’organitzar i realitzar activitats sense implicar-se necessàriament en la gestió diària de l’entitat. Es tracta dels grups estables i les comissions. Tot i així, es fa necessària una coordinació entre aquestes estructures i l’equip gestor, assistint almenys una persona representant de cada grup estable a les reunions quinzenals. A més, el Queix obre el seu espai a talleristes que vulguin oferir alguna activitat al barri, sigui setmanal o esporàdica. Aquestes activitats poden ser gratuïtes, a canvi d’una taquilla inversa o a preus ‘populars’ i assequibles per qualsevol que vulgui participar-hi. La tallerista en qüestió ha de fer un seguiment mensual a les assemblees obertes del casal, sense necessitat de ser-ne sòcia. També proposem projectes de ‘residència’ a artistes i/o artesanes que vulguin assajar i/o fer ús de l’espai, sempre amb un retorn al projecte del casal i/o al barri, ja sigui en forma de mostra o qualsevol tipus de col·laboració acordada, i fent també un seguiment mensual amb l’assemblea.  

Entitats agermanades/Entitats afins

El casal es relaciona amb diferents entitats i col·lectius del barri amb valors i ideari afins amb l’objectiu de treballar en xarxa i ser un sostre per a les entitats o col·lectius que vulguin fer ús del local:

Esplais i caus:

Altres entitats i col·lectius del barri