Fet a mà

Fet a mà és un grup estable que neix amb la intenció de donar un espai a la creativitat i la imaginació. Consisteix en compartir coneixements, habilitats i materials per a crear petits projectes tant individual com col·lectivament. S’intenta fer ús de materials reciclats o amb el mínim d’impacte ambiental possible. El fet a mà s’ha pensat per dur-se a terme en diversos registres. Pot englobar tant tallers realitzats per persones talleristes del casal o alienes al casal, pot funcionar com a espai de creació per a les persones que tinguin un projecte propi, pot ser un espai per a dur a terme projectes grupals, projectes del casal o per al local del casal. A més, es proposa un espai setmanal, dues hores els dijous per la tarda, com a punt de trobada per a dur a terme totes aquestes activitats.