Grups Estables

Què és un grup estable?

Un grup estable és un grup de persones del casal que organitzen activitats regularment sobre una temàtica de manera autònoma, tenint una representació dins les assemblees de gestió del casal. D’aquesta manera es promou que persones que no tinguin interès de participar en la gestió de l’entitat puguin tenir un espai de decisió propi, i alhora coordinar-se i ser representades en la gestió interna. Actualment el casal està format pels grups estables: